Canary digital radon monitor

En radonmåler der er tiltænkt hjemmet, men som også kan bruges på arbejdspladser, offentlige bygninger, institutioner osv.  

Radonniveauet kan fra denne enhed aflæses direkte fra skærmen.

Canary-enheden giver dig mulighed for at aflæse gennemsnitsværdierne for det sidste døgn, den sidste uge og akkumuleret for det sidste år. Enheden er batteridrevet og kan nemt flyttes rundt i ejendommen, for at få fuldt overblik over niveauerne i de forskellige rum.

 Sammenlignet med traditionel teknologi, bliver det langt nemmere med Canary at lokalisere de steder, hvor radon slipper ind i bygningen. Hvis radonniveauet er højere end det anbefalede på 100Bq/m3, vil du nemt kunne aflæse effekten af eventuelle tiltag der bliver lavet for at minimere indslippet, inden du vælger at kontakte professionelle fagfolk.

 Canary kan købes direkte fra vores webshop her på siden.

 Fragt er inklusiv.

Varenr: 7090031102227

1.990,00 DKK 2.399,00

CERTIFIKATER OG TESTS

Radonmålere skal helst gennemgå de internationale sammenlignende undersøgelser, med henblik på at sammenligne med andre teknologier og producenter. Da der er så få lignende digitale radonmålere på markedet, har det indtil videre kun været muligt at teste Canary mod de traditionelle Alpha Track-detektorer.

Canary blev i juli 2011 testet ved Statens Institut for radiologiske videnskaber (NIRS) i Japan. NIRS har kalibreringslaboratorier, og er certificeret til at udføre sådanne test. Den anvendte metode er, at vi sender et antal skærme til laboratoriet; de gennemfører en test på (for os) et ukendt radonniveau (blind-test), og returnerer målerne til os. Vi rapporterer derefter vores resultater til dem, før de præsenterer de korrekte værdier, dvs. deres målte resultater. For Alpha Track-detektorer, vil typisk 70% af målerne have et resultat inden for + /-20% af referenceværdien. Dette betyder, at måles der med en Alpha Track-detektor i et rum med præcis 100Bq / m3 i løbet af en to-måneders periode, vil de foretagede målinger i dette rum med en Alpha Track-detektor fra en tilfældig leverandør, vise værdier fra 60Bq / m3 op til 140Bq / m3 med 95% sandsynlighed.

I testen på NIRS, havde Canary en afvigelse på 3% fra NIRS' referenceværdi. Da referenceværdien har en usikkerhed på 6%, har Canary dermed en lav usikkerhedsværdi ifølge NIRS' undersøgelse. 

Det betyder, at ved en måleperiode på 2 måneder på 100 Bq/m3 - som beskrevet ovenfor vedrørende Alpha Track-detektorerne - kan man forvente, at en tilfældig Canary skærm viser mellem 90Bq/m3 og 110Bq/m3.

NIRS-rapporten kan downloades her: NIRS rapport

I september 2012 blev Canary testet i Forbundskontoret for Strålebeskyttelse (BFS) i Tyskland. 21 skærme blev testet mod reference- skærme, og alle var statistisk målt til at være inden for laboratoriets egen måleusikkerhed - som er 7%.

Rapporten BfS kan downloades her: BfS rapport

I juni 2013 blev Canary igen testet ved BfS. 6 skærme blev udsat for 1100 h*kBq/m3 og viste et gennemsnit på 3,6% under BfS' referenceværdi.

Rapporten BfS kan downloades her: BfS rapport

Canary blev testet ved IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) i Frankrig i 2013. Testen blev udført over en periode på 3 måneder med et radoniveau på 170 Bq/m3. Gennemsnittet for de 20 testede enheder var 167 Bq/m3.

IRSN-rapporten kan downloades her: IRSN rapport

Canary er også blevet testet i kalibrerede radonlaboratorier i Tjekkiet. Disse tests kontrollerer, at Canary viser de samme radonværdier uanset eventuelle ændringer i temperatur, fugtighed, aerosoler (støvpartikler i luften) og elektromagnetiske felter. Dette er i modsætning til mange skærme, der er følsomme, og som typisk vil vise forkerte resultater, når disse parametre ændres.

Certifikater og tests

Radonmålere skal helst gennemgå de internationale sammenlignende undersøgelser, med henblik på at sammenligne med andre teknologier og producenter. Da der er så få lignende digitale radonmålere på markedet, har det indtil videre kun været muligt at teste Canary mod de traditionelle Alpha Track-detektorer.

Canary blev i juli 2011 testet ved Statens Institut for radiologiske videnskaber (NIRS) i Japan. NIRS har kalibreringslaboratorier, og er certificeret til at udføre sådanne test. Den anvendte metode er, at vi sender et antal skærme til laboratoriet; de gennemfører en test på (for os) et ukendt radonniveau (blind-test), og returnerer målerne til os. Vi rapporterer derefter vores resultater til dem, før de præsenterer de korrekte værdier, dvs. deres målte resultater. For Alpha Track-detektorer, vil typisk 70% af målerne have et resultat inden for + /-20% af referenceværdien. Dette betyder, at måles der med en Alpha Track-detektor i et rum med præcis 100Bq / m3 i løbet af en to-måneders periode, vil de foretagede målinger i dette rum med en Alpha Track-detektor fra en tilfældig leverandør, vise værdier fra 60Bq / m3 op til 140Bq / m3 med 95% sandsynlighed.

I testen på NIRS, havde Canary en afvigelse på 3% fra NIRS' referenceværdi. Da referenceværdien har en usikkerhed på 6%, har Canary dermed en lav usikkerhedsværdi ifølge NIRS' undersøgelse. 

Det betyder, at ved en måleperiode på 2 måneder på 100 Bq/m3 - som beskrevet ovenfor vedrørende Alpha Track-detektorerne - kan man forvente, at en tilfældig Canary skærm viser mellem 90Bq/m3 og 110Bq/m3.

NIRS-rapporten kan downloades her: NIRS rapport

I september 2012 blev Canary testet i Forbundskontoret for Strålebeskyttelse (BFS) i Tyskland. 21 skærme blev testet mod reference- skærme, og alle var statistisk målt til at være inden for laboratoriets egen måleusikkerhed - som er 7%.

Rapporten BfS kan downloades her: BfS rapport

I juni 2013 blev Canary igen testet ved BfS. 6 skærme blev udsat for 1100 h*kBq/m3 og viste et gennemsnit på 3,6% under BfS' referenceværdi.

Rapporten BfS kan downloades her: BfS rapport

Canary blev testet ved IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) i Frankrig i 2013. Testen blev udført over en periode på 3 måneder med et radoniveau på 170 Bq/m3. Gennemsnittet for de 20 testede enheder var 167 Bq/m3.

IRSN-rapporten kan downloades her: IRSN rapport

Canary er også blevet testet i kalibrerede radonlaboratorier i Tjekkiet. Disse tests kontrollerer, at Canary viser de samme radonværdier uanset eventuelle ændringer i temperatur, fugtighed, aerosoler (støvpartikler i luften) og elektromagnetiske felter. Dette er i modsætning til mange skærme, der er følsomme, og som typisk vil vise forkerte resultater, når disse parametre ændres.