Canary digital radon monitor

En radonmåler der er tiltænkt hjemmet, men som også kan bruges på arbejdspladser, offentlige bygninger, institutioner osv.  

Radonniveauet kan fra denne enhed aflæses direkte fra skærmen.

Canary-enheden giver dig mulighed for at aflæse gennemsnitsværdierne for det sidste døgn, den sidste uge og akkumuleret for det sidste år. Enheden er batteridrevet og kan nemt flyttes rundt i ejendommen, for at få fuldt overblik over niveauerne i de forskellige rum.

 Sammenlignet med traditionel teknologi, bliver det langt nemmere med Canary at lokalisere de steder, hvor radon slipper ind i bygningen. Hvis radonniveauet er højere end det anbefalede på 100Bq/m3, vil du nemt kunne aflæse effekten af eventuelle tiltag der bliver lavet for at minimere indslippet, inden du vælger at kontakte professionelle fagfolk.

 Canary kan købes direkte fra vores webshop her på siden.

 Fragt er inklusiv.

Varenr: 7090031102227

1.990,00 DKK 2.399,00

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvordan kommer jeg i gang med min Canary?

2. Hvor skal jeg placere min Canary-enhed?

3. Hvor lang tid skal jeg måle med Canary i hvert enkelt rum?

4. Hvad betyder langsigtet gennemsnit?

5. Hvad betyder kortsigtet gennemsnit?

6. Hvordan ved jeg hvornår batterierne skal udskiftes?

7. Hvad sker der med målingerne hvis jeg skifter batterier?

8. Hvordan sletter jeg data som er gemt i måleren?

9. Hvordan ved jeg at enheden rent faktisk måler radon?

10. Hvad betyder det, når displayet viser ERR ###?

11. Kan jeg hænge måleren på væggen?

12. Hvorfor viser måleren 9999 Bq/m³?

 

1. Hvordan kommer jeg i gang med min Canary?

Canary-enheden starter automatisk, når batterierne er isat. Det er ikke nødvendigt at trykke på en knap for at starte Canary.

Lad enheden stå urørt i de første par minutter efter at batterierne er isat, indtil måleindikatoren begynder at blinke i øverste højre hjørne på displayet.

Når du flytter enheden til et nyt rum og vil starte en ny måling, skal du trykke på knappen RESET. Dette vil slette de lagrede data.

2. Hvor skal jeg placere min Canary-enhed?

Canary-enheden skal placeres i rummet (grundlæggende stueetagen) du ønsker at måle for radon, og i en placering, der er repræsentativ for den luft, der indåndes.

For at få så korrekte værdier som muligt, bør du undgå at placere skærmen i eller i nærheden af:

     - Vinduer
     - Ventilation eller ventilationskanaler
     - Varmekilder (ovne, pejse, varmepumper)
     - Badeværelser og køkken (på grund af muligheden for støv og fugt)

3. Hvor lang tid skal jeg måle med Canary i hvert enkelt rum?

Da radonkoncentrationen kan variere fra den ene dag til den anden, og fra sæson til sæson, bør enheden måle i mindst en uge (helst en måned) i hvert rum, for at få en repræsentativ måling for et rum.

I de fleste lande anbefaler strålebeskyttelsesmyndighederne, at radon bør måles i mindst 2 måneder i hvert rum for at finde det rigtige langsigtede gennemsnit. Dette skyldes, at den gamle Alpha Track-teknologi kræver minimum to måneders måling, for at kunne nå frem til et resultat, der kan ganges op til et års gennemsnit - som de nationale indgrebsværdier oftest udregnes i.

Når du flytter enheden til et nyt rum, skal du trykke på knappen RESET. Når du har målt i mindst en uge i hvert rum, kan du placere enheden permanent i det rum, du oftest opholder dig i, eller hvor du registrerede den højeste værdi.

4. Hvad betyder langsigtet gennemsnit??

"Langsigtet gennemsnit" er den gennemsnitlige radonværdi der er målt i løbet af det sidste år. Hvis enheden har målt i mindre end et år, viser den middelværdien for perioden siden batterierne blev isat, eller perioden siden sidste gang skærmen blev genstartet, ved at trykke på knappen RESET.

Det langsigtede gennemsnit opdateres på displayet hver 24. time.

5. Hvad betyder kortsigtet gennemsnit?

»Kortsigtet gennemsnit" viser både den gennemsnitlige radonværdi for de sidste 24 timer (1 dag) og for den sidste uge (7 dage). Displayet skifter mellem at vise 1 dag og 7 dages gennemsnit, med 6 sekunders varighed.

Enheden beregner og viser en ny 1-dags gennemsnitsværdi hver time. 7-dages gennemsnitsværdi opdateres en gang hver 24. time, ligesom det langsigtede gennemsnit.

Det kortsigtede gennemsnit skal primært bruges som en indikator for radonniveauet.

6. Hvordan ved jeg hvornår batterierne skal udskiftes?

En batteriindikator vises i displayet når det er tid til at skifte batterierne.

7. Hvad sker der med målingerne hvis jeg skifter batterier?

Hvis batterierne fjernes, stopper målingerne midlertidigt - de målinger der er registreret indtil da, slettes ikke. Målingerne fortsætter når batterierne isættes igen.

8. Hvordan sletter jeg data som er gemt i måleren?

Ved at trykke på RESET-knappen, vil al gemt data i målingsperioden blive slettet. Enheden vil da starte en ny måling. Dette skal gøres hver gang enheden flyttes til et nyt rum eller efter endt måling når du er klar til at starte en helt ny måling. 

9. Hvordan ved jeg at enheden rent faktisk måler radon?

Måleindikatoren i det øverste højre hjørne i displayet, starter med at blinke 5 minutter efter batterierne er isat.

10. Hvad betyder det når displayet viser ERR ###?

Hvis displayet viser fejlmeddelelsen kombineret med et tal, skal du fjerne batterierne og sætte dem i igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din forhandler.

Sådanne fejl vil højst sandsynligt opstå i opstartsfasen, da enheden i kalibreringsfasen er følsom over for vibrationer og mekaniske forstyrrelser. Lad skærmen stå uberørt i de første par minutter efter at batterierne er isat, indtil du ser indikatorlampen blinke i øverste højre hjørne på skærmen.

11. Kan jeg hænge måleren på væggen?

Skærmen leveres med et hul på bagsiden til montering på vægge, men vi anbefaler, at skærmen skal placeres liggende med skærmen opad. Årsagen er, at de fleste lokale Strålings-myndigheder anbefaler, at der bør måles radon mere end 30 cm fra vægge for at få en repræsentativ værdi for luften indendørs.

12. Hvorfor viser måleren 9999 Bq/m³?

Dette betyder at radonniveauet er 10.000 Bq/m3 eller højere (displayet kan højest vise 9999 Bq/m3). Dette er et meget højt niveau som skal tages meget alvorligt.

 

 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

1. Hvordan kommer jeg i gang med min Canary?

2. Hvor skal jeg placere min Canary-enhed?

3. Hvor lang tid skal jeg måle med Canary i hvert enkelt rum?

4. Hvad betyder langsigtet gennemsnit?

5. Hvad betyder kortsigtet gennemsnit?

6. Hvordan ved jeg hvornår batterierne skal udskiftes?

7. Hvad sker der med målingerne hvis jeg skifter batterier?

8. Hvordan sletter jeg data som er gemt i måleren?

9. Hvordan ved jeg at enheden rent faktisk måler radon?

10. Hvad betyder det, når displayet viser ERR ###?

11. Kan jeg hænge måleren på væggen?

12. Hvorfor viser måleren 9999 Bq/m³?

 

1. Hvordan kommer jeg i gang med min Canary?

Canary-enheden starter automatisk, når batterierne er isat. Det er ikke nødvendigt at trykke på en knap for at starte Canary.

Lad enheden stå urørt i de første par minutter efter at batterierne er isat, indtil måleindikatoren begynder at blinke i øverste højre hjørne på displayet.

Når du flytter enheden til et nyt rum og vil starte en ny måling, skal du trykke på knappen RESET. Dette vil slette de lagrede data.

2. Hvor skal jeg placere min Canary-enhed?

Canary-enheden skal placeres i rummet (grundlæggende stueetagen) du ønsker at måle for radon, og i en placering, der er repræsentativ for den luft, der indåndes.

For at få så korrekte værdier som muligt, bør du undgå at placere skærmen i eller i nærheden af:

     - Vinduer
     - Ventilation eller ventilationskanaler
     - Varmekilder (ovne, pejse, varmepumper)
     - Badeværelser og køkken (på grund af muligheden for støv og fugt)

3. Hvor lang tid skal jeg måle med Canary i hvert enkelt rum?

Da radonkoncentrationen kan variere fra den ene dag til den anden, og fra sæson til sæson, bør enheden måle i mindst en uge (helst en måned) i hvert rum, for at få en repræsentativ måling for et rum.

I de fleste lande anbefaler strålebeskyttelsesmyndighederne, at radon bør måles i mindst 2 måneder i hvert rum for at finde det rigtige langsigtede gennemsnit. Dette skyldes, at den gamle Alpha Track-teknologi kræver minimum to måneders måling, for at kunne nå frem til et resultat, der kan ganges op til et års gennemsnit - som de nationale indgrebsværdier oftest udregnes i.

Når du flytter enheden til et nyt rum, skal du trykke på knappen RESET. Når du har målt i mindst en uge i hvert rum, kan du placere enheden permanent i det rum, du oftest opholder dig i, eller hvor du registrerede den højeste værdi.

4. Hvad betyder langsigtet gennemsnit??

"Langsigtet gennemsnit" er den gennemsnitlige radonværdi der er målt i løbet af det sidste år. Hvis enheden har målt i mindre end et år, viser den middelværdien for perioden siden batterierne blev isat, eller perioden siden sidste gang skærmen blev genstartet, ved at trykke på knappen RESET.

Det langsigtede gennemsnit opdateres på displayet hver 24. time.

5. Hvad betyder kortsigtet gennemsnit?

»Kortsigtet gennemsnit" viser både den gennemsnitlige radonværdi for de sidste 24 timer (1 dag) og for den sidste uge (7 dage). Displayet skifter mellem at vise 1 dag og 7 dages gennemsnit, med 6 sekunders varighed.

Enheden beregner og viser en ny 1-dags gennemsnitsværdi hver time. 7-dages gennemsnitsværdi opdateres en gang hver 24. time, ligesom det langsigtede gennemsnit.

Det kortsigtede gennemsnit skal primært bruges som en indikator for radonniveauet.

6. Hvordan ved jeg hvornår batterierne skal udskiftes?

En batteriindikator vises i displayet når det er tid til at skifte batterierne.

7. Hvad sker der med målingerne hvis jeg skifter batterier?

Hvis batterierne fjernes, stopper målingerne midlertidigt - de målinger der er registreret indtil da, slettes ikke. Målingerne fortsætter når batterierne isættes igen.

8. Hvordan sletter jeg data som er gemt i måleren?

Ved at trykke på RESET-knappen, vil al gemt data i målingsperioden blive slettet. Enheden vil da starte en ny måling. Dette skal gøres hver gang enheden flyttes til et nyt rum eller efter endt måling når du er klar til at starte en helt ny måling. 

9. Hvordan ved jeg at enheden rent faktisk måler radon?

Måleindikatoren i det øverste højre hjørne i displayet, starter med at blinke 5 minutter efter batterierne er isat.

10. Hvad betyder det når displayet viser ERR ###?

Hvis displayet viser fejlmeddelelsen kombineret med et tal, skal du fjerne batterierne og sætte dem i igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din forhandler.

Sådanne fejl vil højst sandsynligt opstå i opstartsfasen, da enheden i kalibreringsfasen er følsom over for vibrationer og mekaniske forstyrrelser. Lad skærmen stå uberørt i de første par minutter efter at batterierne er isat, indtil du ser indikatorlampen blinke i øverste højre hjørne på skærmen.

11. Kan jeg hænge måleren på væggen?

Skærmen leveres med et hul på bagsiden til montering på vægge, men vi anbefaler, at skærmen skal placeres liggende med skærmen opad. Årsagen er, at de fleste lokale Strålings-myndigheder anbefaler, at der bør måles radon mere end 30 cm fra vægge for at få en repræsentativ værdi for luften indendørs.

12. Hvorfor viser måleren 9999 Bq/m³?

Dette betyder at radonniveauet er 10.000 Bq/m3 eller højere (displayet kan højest vise 9999 Bq/m3). Dette er et meget højt niveau som skal tages meget alvorligt.