Skimmelsvamp 

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Skimmelsvamp lever af organisk materiale og trives på blandt andet: træ, spånplader, krydsfinér, gipsplader, tapet, lim, maling og i støv. Skimmelsvamp kan dog også gro på uorganisk materiale, hvis der er fugtigt og der f.eks ligger støv med organisk materiale i.

Der er mange måder at opdage skimmel på, men oftest opdages skimmel ved visuelle aftegninger på overfladerne i boligen. Skimmel viser sig f.eks., hvis man flytter et skab fra en ydervæg og pludselig opdager, at væggen bag skabet er sort. Denne type forhold opstår normalt på grund af opfugtning, der skyldes problemer i klimaskærmen eller som følge af en kuldebro i facaden. Du kan også opdage skimmelsvamp på andre måder, f.eks. ved at gå på loftet eller i kælderen og pludselig lugte en “muglugt”, som giver mistanke om vækst af skimmelsvamp.

Skimmelsvampe er farlige for mennesker, hvis de ophober sig i indeklimaet, hvor vi opholder os. Det er derfor vigtigt, at få undersøgt forhold som disse, sammen med en byggesagkyndig.

Der skal være tre forhold til stede i ejendommen for, at skimmel kan vækste: fugt, varme og et grobundsmateriale, som skimmelsvampen kan gro i.

Radon

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart. Radon dannes, når det radioaktive grundstof Radium, som findes naturligt i undergrunden, henfalder. Radon siver ind igennem revner og sprækker i fundamentet og murene. Radon lugter ikke, kan ikke ses eller smages og fremkalder ikke umiddelbare bivirkninger.

Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamilieshuse, rækkehuse eller kædehuse.

Radon kan være farligt når vi indånder radonholdig luft. Det kan skade cellerne i lungerne og udvikle lungekræft. Det er anslået, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9% af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark, det vil sige omkring 300 tilfælde pr. år.

Hvis du vil vide, hvor meget radon der er i din bolig, skal du have udført en radonmåling. Du bør måle radonniveauet i boligen, hvis du vil være sikker på, at det ikke er for højt.

Vi sælger radonudstyr til den private husejer, private virksomheder, boligforeninger, institutioner m.m. 

Når du har købt udstyret, kan du måle radonniveauet både før og efter eventuelle tiltag bliver gjort. Så måler du for høje koncentrationer i første omgang, kan du altså bruge udstyret igen, når du har fået udført radonreducerende tiltag. På denne måde sikrer du dig, at radonniveauet er faldet. Du slipper dermed for at leje udstyret 2 gange eller få et firma til at komme ud og udføre målinger flere gange. Når du først har købt målerudstyret, kan det bruges så meget og så ofte, som du har behov for det.