OM RADON

  • Radon er en radioaktiv luftart, som stammer fra det naturligt forekommende radium, der kan sive ind i bygninger og som kan medføre en forøget risiko for lungekræft. Luftarten radon er i stand til at trænge ind i boligen fra jorden nedenunder, hvis der er utætheder i fundamentet eller fejl i bygningskonstruktionen. Sundhedsmyndighederne vurderer, at radon i indeklimaet i Danmark, er medvirkende årsag til 9 pct. af lungekræfttilfældene, eller ca. 300 nye lungekræfttilfælde om året.

 

  • Radon måles i enheden becquerel pr. kubikmeter(Bq/m3). WHO anbefaler, at radonniveauet i indeluften ikke overskrider 100 Bq/m3.

 

  • Radonforekomster varierer betydeligt i Danmark på grund af forskelle i undergrundens sammensætning og der er f.eks. mere radon på Øerne end i Vestjylland. Det vurderes, at 350.000 danske boliger har et radonniveau, der overskrider de danske myndigheders anbefalede niveau på 100 Bq/m3.

 

  • Siden 1998 har det været et lovkrav at opføre nye bygninger med radonsikring, og reglerne om radonsikring er yderligere blevet skærpet i 2010. Dermed har købere af nye huse i dag krav på, at der ikke er for høje radonkoncentrationer i deres hus.

 

  • I bygningsreglementet findes anbefalinger om radonindholdet i eksisterende bygninger. For eksisterende byggeri anbefales, at der iværksættes foranstaltninger, når radonniveauet er mellem 100 Bq/m3 og 200 bq/m3, dette kan f.eks. være: tætning af huset mod jord, øget udluftning og ventilation. Er radonniveauet over 200 Bq/m3, anbefales mere omfattende forbedringer, f.eks. etablering af radonsug.

 

  • Radon kan hverken ses, smages eller lugtes, men med en radonmåler fra Radonspy.dk har du mulighed for at få et overblik over radonniveauerne i dit eget hjem, hurtigt, nemt og billigt.

HVORFOR ER DER RADON I HUSE?

Radongas har en ringe evne til at binde sig til andre kemiske stoffer og kan derfor let trænge sig ind i bygninger sammen med jordluft gennem sprækker og revner i fundamentet. Koncentrationen af radongas i jordluft kan være ekstremt høj. Jordluft trænger ind i bygninger fordi lufttrykket i indeluften ofte er lavere end i jorden.

HVORDAN PÅVIRKER RADON MIN SUNDHED?

Indånding af luft med høj radonkoncentration, er bevist sundhedsskadeligt. Radongas og afkommet heraf, som følge af det radioaktive henfald, afgiver stråling. Den farligste form for stråling i denne sammenhæng er de såkaldte alfa-stråler. Disse stråler kan beskadige celler i vores lungevæv, hvilket kan føre til omdannelse af raske celler til kræftceller.

SUNDHEDSRISIKO

World Health Organization (WHO) påpeger, at radon er den næstvæsentlige årsag til lungekræft. Kun rygning udgør en større sundhedsrisiko med hensyn til lungekræft. Radon er en medvirkende årsag til ca. 240 nye tilfælde af lungekræft om året.  Jo længere tid en person opholder sig i en bolig, der indeholder radon, og jo højere dette indhold er, desto større er risikoen for at få lungekræft. Hvis man f.eks bor i et hus med en radonkoncentration på 1000 Bq/m³, vil risikoen for lungekræft være den samme som for en gennemsnitlig ryger. Et nyt studie som kombinerer resultater af flere tidligere epidemiologiske studier, påviser en signifikant sundhedsrisiko ved radonniveauer helt ned til 150 Bq/m³.

GRÆNSER FOR TILTAG

NRPA anbefaler, at radonniveauet holdes så lavt som muligt i alle bygninger, og at foranstaltninger bør udføres, når radonniveauet i en eller flere opholdsrum overstiger 100 Bq / m3. NRPA understreger, at foranstaltningerne ved radonniveauer under 100 Bq / m3 også er en god idé, hvis man med enkle midler kan sænke radonniveauet betydeligt. Desuden anbefaler NRPA at radon altid skal være under den maksimale grænse på 200 Bq / m3. NRPA vurderer at bygninger som arbejdspladser, skoler, børnehaver, erhvervsbyggerier og boligudlejninger bør pålægges, ved lovgivning, at have forsvarlige radonniveauer. Mens sammenhængen mellem radon og lungekræft har været velkendt i en årrække, så ser det nu også ud til, at radon kan øge risikoen for, at børn bliver ramt af akut lymfatisk leukæmi. Det fremgår af undersøgelsen ”Domestic radon and childhood cancer in Denmark”, som blandt andet Kræftens Bekæmpelse står bag.